Veelgestelde vragen

Asbest algemeen

Asbest is een verzamelnaam voor in de natuur gevormde mineralen, met een vezelachtige structuur.

Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is bijvoorbeeld sterk, slijtvast en hoge temperaturen. Bovendien was asbest erg goedkoop en is daarom in diverse bouwmaterialen verwerkt.

Asbest werd veel gebruikt in de bouw- en constructie-industrie voor producten zoals isolatie, dakbedekking, cement, vloertegels en meer.

In Nederland zijn veel toegepaste asbest soorten:

  • wit asbest (chrysotiel)
  • blauw asbest (crocidoliet)
  • bruin asbest (amosiet)

Er is een belangrijk verschil in de verschillende asbesttoepassingen. Deze kunnen immers hecht- of losgebonden zijn.

Bij hecht gebonden producten zitten de asbest vezels sterk verankert het materiaal zitten.

Echter bij losgebonden producten, zijn de vezels niet of nauwelijks aan het dragermateriaal gebonden. Bij losgebonden producten is de kans dat vezels in de lucht komen dus veel groter.

Blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder longkanker, asbestose (littekenvorming van de longen) en mesothelioom (kanker van het borstvlies).

Het is het beste om een ​​professioneel onderzoek te laten uitvoeren als je vermoedt dat asbest aanwezig is. Bij een gebouw van voor juni 1993 bestaat er meer dan een redelijk vermoeden.

Het gebruik van asbest is sterk afgenomen naarmate de gezondheidsrisico’s bekend werden. In 1993 kwam er een verbod op de verkoop en op de beroepsmatige toepassing van asbest. Vervolgens in 2005 het volledig verbod op onder meer het in voorraad hebben en toepassen van asbesthoudende producten. Asbest is met name na de oorlog veel toegepast en pas verboden in juni 1993.

Als je vermoedt dat er asbest aanwezig is, raak het dan niet aan en verstoor het niet. Neem contact op met een professioneel asbestverwijderingsbedrijf om het materiaal te laten testen en, indien nodig, veilig te laten verwijderen.

Gebouwen

Het is verplicht om je huis te laten testen op asbest voordat je gaat renoveren, als het huis voor juli 1993 is gebouwd. Renovaties kunnen asbesthoudende materialen verstoren, waardoor vezels worden vrijgegeven en gezondheidsrisico’s ontstaan.

Als asbest op een correcte en veilige manier wordt verwijderd door gekwalificeerde professionals, is  het gebouw veilig  voor bewoning of gebruik. Na de asbestsanering is de ruimte waar de sanering heeft plaatsgevonden, ook officieel vrijgegeven door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium en dus veilig te betreden.

Het is niet altijd mogelijk om visueel vast te stellen of een materiaal asbest bevat. Een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal de ruimtes moet inspecteren en het materiaal moeten bemonsteren.

Dit monster zal vervolgens door een asbestlaboratorium worden geanalyseerd. In het asbestinventarisatie rapport zal ook deze analyse bijgevoegd zijn. Als je huis voor juni 1993 is gebouwd, is de kans dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Het beste is om een ​​professionele inventarisatie uit te laten voeren.

Asbestsaneringen

De tijd die nodig is om asbest te verwijderen, hangt af van verschillende factoren, waaronder de omvang van het project en het type asbesthoudend materiaal dat moet worden verwijderd. Het kan variëren van enkele dagen tot enkele weken, afhankelijk van de complexiteit van de situatie.

De kosten van asbestverwijdering variëren afhankelijk van factoren zoals de omvang van het project, de locatie, het type asbesthoudend materiaal soort asbest en bevestiging dat moet worden verwijderd.

De wetgeving met betrekking tot asbestverwijdering staat zowel beschreven in het asbestverwijderingsbesluit als arbeidsomstandigheden besluit. Elk officieel asbestverwijderingsbedrijf moet aan alle eisen voldoen omtrent bovenstaande wet- en regelgeving. 

De wetgeving met betrekking tot asbestverwijdering staat zowel beschreven in het asbestverwijderingsbesluit als arbeidsomstandigheden besluit. Elk officieel asbestverwijderingsbedrijf moet aan alle eisen voldoen omtrent bovenstaande wet- en regelgeving. 

Als uiteindelijk het asbest is verwijderd en de ruimte volledig schoon is gemaakt, wordt de ruimte vrijgegeven middels een visuele inspectie waarop een luchtmeting conform de NEN 2990 volgt. Deze vrijgave meting wordt uitsluitend verzorgd door een erkend onafhankelijk laboratorium.

Een asbestinventarisatierapport is 3 jaar geldig.
Is een asbestsaneringsrapport ouder dan drie jaar dan waardeloos? Nee, absoluut niet. Volgens Infomil blijft een asbestrapport geldig zolang het een representatief beeld geeft van de huidige situatie. Echter, na drie jaar is een asbestinventarisatierapport niet langer geldig voor het uitvoeren van saneringen. Een verouderd inventarisatierapport kan nog steeds waardevol zijn voor deskresearch, aangezien er sinds 1994 een verbod geldt op het gebruik en de toepassing van asbesthoudende materialen. In de loop der jaren kan er immers geen extra asbest zijn bijgekomen.

Tot en met 1993 werden asbesthoudende materialen wijdverspreid gebruikt. Daarom komen in oudere woningen en bedrijfspanden vaak verschillende asbesthoudende materialen voor.

De meest voorkomende locaties voor zijn: golfplaten, dakbeschot, plafonds, schoorstenen, tegels, vensterbanken, vloerbedekking, kruipruimtes, plafondbeplating, voorzetwanden en rioleringen.

In de regel mag asbest alleen verwijderd worden door een gecertificeerd verwijderingsbedrijf.

Bij de verwijdering van asbest door een particulier gelden de voorwaarden hieronder. De voorwaarden zijn hier toegespitst op plaatmateriaal omdat dit het vaakst voorkomt. Wanneer een particulier niet aan al deze voorwaarden voldoet, moet hij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Ondanks dit een vrijstelling betreft, zal de particulier wel een melding moten doen voorafgaand aan de werkzaamheden.

Dit is te doen via het omgevingsloket.

Anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf

Dit betekent dat er sprake moet zijn van een particulier die het asbest verwijdert. De particulier mag dus geen hulp aan een aannemer of andere professional vragen. De particulier moet het zelf doen. Een agrariër is trouwens geen particulier voor zijn bedrijfsgebouwen. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag asbest van bedrijfsgebouwen verwijderen.

In zijn geheel verwijderen

U mag een geschroefde hechtgebonden asbestplaat alleen in zijn geheel verwijderen, middels demontage.

Het is niet de bedoeling dat u van een groot dak eerst 35 m2 zelf verwijderd en de rest door een gecertificeerd bedrijf laat doen. U mag asbestplaten niet breken of zagen omdat dit vezelemissie veroorzaakt.

Deze vezelemissie veroorzaakt dan weer blootstelling aan asbest. Zaag of breek de asbestplaten dus niet, ook niet omdat ze dan makkelijker te verpakken zijn.

Geschroefde platen

De asbestplaten moeten met schroeven vastzitten aan de draagconstructie. Soms zijn asbestplaten bevestigd met spijkers, nieten of zelfs gelijmd. In die gevallen mag u de platen niet zelf verwijderen. Het risico op het vrijkomen van vezels is bij deze bevestigingsmethoden te groot..

Waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn

Bij verweerde of kapotte asbestplaten zijn de asbestvezels niet meer hechtgebonden. Het risico op emissie van vezels bij het verwijderen is dan te groot. Een particulier mag platen waarin de vezels niet meer hechtgebonden zijn niet verwijderen. In deze gevallen mag alleen een gecertificeerd bedrijf de asbestplaten verwijderen. Een asbestinventarisatiebureau kan bepalen of vezels hechtgebonden zijn.

Niet zijnde dakleien

Een particulier mag dakleien niet zelf verwijderen. Omdat dakleien aan de bovenkant vaak zijn vastgespijkerd is de kans op breuk te groot.

Uit een woning of uit een bijgebouw dat staat op het erf van die woning

Er moet sprake zijn van een particuliere woonfunctie. Ook bij een nevenfunctie, zoals een tuinhuisje, mag een particulier zelf asbest verwijderen.

Niet in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf gebruikt wordt of bedoeld is voor dat gebruik

Is een bijgebouw in gebruik voor bedrijfsmatige activiteiten zoals een schoonheidssalon of een administratiekantoor? Dan is er geen sprake meer van een woonfunctie. In dat geval mag de verwijdering niet particulier plaatsvinden.

Uw bericht is succesvol verzonden!

Hartelijk dank voor uw bericht! We hebben uw aanvraag/bericht ontvangen en willen u laten weten dat we ermee aan de slag gaan.

Ons toegewijde team zal uw verzoek zo spoedig mogelijk behandelen en contact met u opnemen indien nodig. We streven ernaar om binnen 2 werkdagen te reageren, maar afhankelijk van de aard van uw verzoek kan het iets langer duren.

Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben of meer informatie willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder!